leenvit.kz интернет-дүкенінің

ЖАРИЯ ШАРТ-ОФЕРТАСЫ

 

 

Бұдан әрі «Интернет-дүкен» деп аталатын leenvit.kz интернет-дүкені мен бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын интернет-дүкен қызметін пайдаланушы арасындағы осы Шарт интернет-дүкеннің http://kazakhstan.leenvit.kz/ сайты арқылы тауарларды сатып алу шарттарын анықтайды.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Leenvit Kazakhstan» (Ленвит Казахстан) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің (бұдан әрі – ҚР АК) 447-бабына сәйкес жеке және заңды тұлғалардың атына жария шарт-оферта (ұсыныс) болып табылатын осы сатып алу-сату шартын жариялайды.

1.2. Осы жария оферта (бұдан әрі «Оферта» деп аталады) «Leenvit Kazakhstan» (Ленвит Казахстан) ЖШС мен Офертаны акцептеген тұлға арасындағы шарттың барлық елеулі талаптарын анықтайды.

1.3. Осы Шарт тапсырыс ресімдеу кезінде Сатып алушы мен интернет-дүкен арасында жасалады.

1.4. Офертаны http://kazakhstan.leenvit.kz/ сайтында орналасқан интернет-дүкен арқылы «Leenvit Kazakhstan» (Ленвит Казахстан) сататын/ұсынатын тауарларды және/немесе қызметтерді сатып алуға ниеті бар Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген жеке немесе заңды тұлға қабылдай алады.

1.5. Сатып алушы жалпы офертадағы барлық шарттарды сөзсіз қабылдайды (яғни толық көлемде және ерекшеліксіз).

1.6. Осы Шарттың талаптары қабылданған жағдайда (яғни интернет-дүкеннің жария офертасының), оферта акцептін жүргізетін жеке немесе заңды тұлға Сатып алушыға айналады.

1.7. Сатушының жеке немесе заңды тұлғаның Сатушы ұсынған шарттарда тауарды сатып алу ниеті туралы хабарлама алуы акцепт болып табылады.

1.8. Оферта, оған барлық қосымшалар, сондай-ақ «Leenvit Kazakhstan» (Ленвит Казахстан) ЖШС тауарлары/қызметтері туралы барлық қосымша ақпарат http://kazakhstan.leenvit.kz сайтында жарияланған.

ИНТЕРНЕТ-ДҮКЕН МӘРТЕБЕСІ

2.1. Интернет-дүкен «Leenvit Kazakhstan» (Ленвит Казахстан) ЖШС меншігі болып табылады және интернет желісі арқылы тауарларды қашықтықтан сату әдісін ұйымдастыруға арналған.

2.2. Интернет-дүкеннің мәмілелері http://kazakhstan.leenvit.kz/oferta/ мекенжайы бойынша орналасқан жария офертаның талаптарында сатып алу-сату шартымен реттеледі (төменнен қараңыз). Оферта акцептін (яғни интернет-дүкенде ресімделген тапсырыс төлемін) жасай отырып, Сатып алушы Сатып алу-сату шартының талаптарымен тауарды меншікке алады.

2.3. Интернет-дүкен тапсырысты ресімдеу кезінде Сатып алушы ұсынған ақпараттың мазмұны мен шынайылығына жауапты емес.

САТЫП АЛУШЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Сатып алушы тапсырысты ресімдеу кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына және оның үшінші тұлғалардың шағымдарынан тазалығына жауап береді.

3.2. Сатып алушы «Шарт талаптарын мен толық оқыдым, Шарттың барлық талаптары маған түсінікті, Шарттың барлық талаптарымен келісемін» деген бағанда тапсырысты ресімдеу кезінде белгі қою арқылы осы Шартта белгіленген талаптармен өзінің келісімін растайды.

3.3. Сатып алушы ұсынған ақпарат құпия болып табылады.  Сатып алушы өзінің дербес деректерін ұсына отырып, сайтта тіркеліп немесе өтінімді толтыра отырып, пайдаланушы келісімін орындау мақсатында өзінің дербес деректерін өңдеуге өз әрекеттерімен келісім береді. Интернет-дүкен Сатып алушы туралы ақпаратты тек қана интернет-дүкеннің жұмыс істеуі мақсатында (Сатып алушыға тапсырысты орындау туралы хабарлама жіберу және т.б.) және осы Шарт-офертада көрсетілген жағдайларда пайдаланады.

3.4. Тауарды Сатып алушы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес жеке, отбасылық, үй қажеттіліктері үшін ғана сатып алады. Интернет-дүкен ресурсын тауарды қарау және таңдау үшін, сондай-ақ тапсырысты ресімдеу үшін пайдалану Сатып алушы үшін ақысыз болып табылады.

ОФЕРТА МӘНІ

4.1. Сатушы Сатып алушының тапсырыстары негізінде Сатып алушыға тауарды офертада және оған қосымшаларда Сатушы белгілеген талаптарға сәйкес және бағалар бойынша сатады.

4.2. Сатып алушы тапсырыс берген және төлеген тауарларды жеткізуді Сатушы немесе Тасымалдаушы жүзеге асырады. Сатып алушы тауарды Сатушының қоймасынан өз бетінше алып кетуге (өзі тасымалдауға) құқылы. Сатып алушыға тапсырысты ресімдеу кезінде жеткізу тәсілін таңдау құқығы беріледі.

4.3. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға ҚР АК ережелері, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы N 274-IV Заңы, сондай-ақ оларға сәйкес қабылданған өзге де нормативтік құқықтық актілер қолданылады.

4.4. Жеке немесе заңды тұлға офертаның (офертаның акцепті) және оған қосымшалардың барлық шарттарын толық көлемде және ерекшеліксіз Сатушы ұсынған шарттарда Сатып алушының тауарды сатып алу ниеті туралы хабарламаны Сатушы алған сәттен бастап қабылдаған болып есептеледі. Оферта акцепті болған жағдайда жеке немесе заңды тұлға Сатушымен тапсырыс берілген тауарларды сатып алу-сату шартын жасасқан болып саналады және Сатып алушы мәртебесіне ие болады.

САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫН ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

5.1. Сатып алушы тапсырысты интернет-дүкеннің сайтында өз бетінше немесе Сатып алу-сату шартының (интернет-дүкеннің жария офертасының) талаптарымен сайтта көрсетілген телефондар бойынша менеджер арқылы ресімдей алады.

5.2. Интернет-дүкенде тапсырысты рәсімдеу кезінде Сатып алушы өзі туралы ақпарат беруге міндетті:

Тауарды Сатып алушының Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін) немесе толық атауы, ССН (заңды тұлғалар үшін);

Тауарды жеткізу мекенжайы;

Тауарды Сатып алушының байланыс телефоны және электрондық поштасы.

5.3. Сатып алушының ерік білдіруі оның тиісті деректерді интернет-дүкенде тапсырыс нысанына енгізу немесе интернет-дүкен менеджері арқылы немесе электрондық пошта (e-mail) арқылы өтінім беру арқылы жүзеге асырылады.

5.4. Интернет-дүкен Сатып алушы туралы ақпаратты редакцияламайды.

5.5. Сатып алу-сату шартының қағаз данасын алу үшін Сатып алушы өтінімді сайтта көрсетілген электрондық пошта немесе телефон арқылы жібереді.

ТАУАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

6.1. Тауар сайтта интернет-дүкеннің меншігі болып табылатын графикалық суреттер-үлгілер арқылы ұсынылған.

6.2. Әрбір графикалық сурет-үлгі мәтіндік ақпаратпен: атауымен, өлшемдік қатармен (қажет болған жағдайда), тауардың бағасымен және сипаттамасымен сүйемелденеді.

6.3. Интернет-дүкенде ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатқа ие және түстерді, өлшемдерді және пішіндерді қоса алғанда, тауардың қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты толық көлемде бере алмайды. Сатып алушыда тауардың қасиеттері мен сипаттамасына қатысты мәселелер туындаған жағдайда Сатып алушы тапсырысты ресімдеудің алдында сайтта көрсетілген телефондар бойынша Сатушыға жүгінуі тиіс.

6.4. Сатып алушының өтініші бойынша интернет-дүкеннің менеджері Сатып алушының көзқарасы бойынша тауарды сатып алу туралы шешім қабылдау үшін қажетті және жеткілікті өзге ақпаратты (телефон арқылы немесе электрондық пошта арқылы) беруге міндетті.

6.5. Сатып алушы тауарды оның кемшіліктеріне (ақауына) байланысты белгіленген жеңілдікпен сатып ала отырып, одан әрі оларға сілтеме жасау құқығынан айырылатындығы жөнінде хабардар етілген.

6.6. Сатушы Сатып алушыны шотта жекелеген позициялармен көрсетілген тауардың не болса да жиынтық болып табылмайтындығы туралы хабардар еткен.

ТАУАРДЫ САТЫП АЛУ ТӘРТІБІ

7.1. Сатып алушы интернет-дүкенде ұсынылған кез келген тауарға тапсырыс ресімдеуге құқылы. Әрбір тауарға кез келген мөлшерде тапсырыс беруге болады. Аталған ережеден ерекшеліктер науқандар өткізілген, тауарды сатылымнан алған және т.б. жағдайда әрбір тауардың сипаттамасында көрсетілген.

7.2. Тапсырысты Cатып алушы сайтта көрсетілген телефондар бойынша ресімдей алады немесе сайтта өз бетінше ресімдей алады.

7.3. Тапсырысты ресімдегеннен кейін Сатушы таңдалған тауардың атауын, мөлшерін, бағасын және тапсырыстың жалпы сомасын көрсете отырып, Сатып алушының e-mail-не тапсырыстың қабылданғанын растайтын ақпаратты жіберу арқылы Сатып алушының тапсырысын растайды немесе интернет-дүкеннің менеджері Сатып алушымен телефон арқылы байланысады.

7.4. Қоймада тауар болмаған кезде интернет-дүкеннің менеджері бұл туралы Сатып алушыға (телефон арқылы немесе электрондық пошта арқылы) хабарлауға міндетті.

7.5. Сатып алушы қоймада уақытша болмаған тауарға алдын ала тапсырыс жасауға құқылы.

7.6. Тауар болмаған кезде Сатып алушы оны басқа тауармен ауыстыруға немесе тапсырыстың күшін жоюға құқылы.

7.7. Тауарды жеткізу мерзімі 30 күннен аспайды және Сатушы ұсынған шарттарда Сатып алушының тауарды сатып алу ниеті туралы хабарламаны Сатушы алғаннан кейін келесі күні есептеле бастайды.

ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ

8.1. Интернет-дүкендегі тауардың бағасы тауар бірлігі үшін Қазақстан Республикасының теңгесімен көрсетілген.

8.2. Сайтта көрсетілген тауардың бағасын интернет-дүкен біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін, бұл ретте Сатып алушы тапсырыс берген және төлеген тауардың бағасы өзгертуге жатпайды.

8.3. Тапсырыстың толық құны тауардың каталогтық құнынан, жеткізу құнынан және қабатқа көтеру құнынан тұрады.

8.4. Интернет-дүкеннен тауарды сатып алу кезінде Сатушы Сатып алушыға ұсынатын қызметтердің құны «Төлеу және Жеткізу» бөлімінде көрсетілген.

ТАУАРДЫ ТӨЛЕУ

9.1. Тауарды төлеу тәсілдері мен тәртібі сайтта «Төлеу және Жеткізу» бөлімінде көрсетілген. Қажет болған жағдайда тапсырыс берілген тауарды төлеу тәртібі мен шарттарын Сатып алушы интернет-дүкен менеджерімен келіседі.

9.2. Қолма-қол төлем нысаны кезінде Сатып алушы тауарды жеткізетін интернет-дүкен өкіліне ақша беру арқылы оны берген сәтте Сатушыға тауардың бағасын төлеуге міндетті.

9.3. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы төлеу үш банктік күн ішінде ресімделген шотқа сәйкес жүргізіледі. Сатушының шотына ақша қаражаты түскеннен кейін интернет-дүкеннің менеджері Сатып алушымен жеткізу мерзімін келіседі. Қолма-қол ақшасыз төлем нысаны кезінде Сатып алушының тауар бағасын төлеу жөніндегі міндеті Сатушы көрсеткен есеп айырысу шотына тиісті ақша қаражатын есептеген сәттен бастап орындалған болып есептеледі.

9.4. Сатып алушы тапсырысты интернет-дүкенде таңдалған кез келген тәсілмен төлейді.

9.5. Тапсырысты төлеу кезінде Тараптардың есеп айырысуы Қазақстан Республикасының теңгесімен жүзеге асырылады.

ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ

10.1. Тауарды жеткізу тәсілдері, тәртібі мен мерзімдері сайтта «Төлеу және Жеткізу» бөлімінде көрсетілген. Тапсырыс берілген тауарды жеткізу тәртібі мен шарттарын Сатып алушы интернет-дүкен менеджерімен келіседі.

10.2. Тауарды өзі әкету:

10.2.1. Сатушы орналастырылған тапсырыс туралы хабарламаны алғаннан кейін оны Сатып алушының телефоны немесе e-mail бойынша алғанын растайды және онымен тауардың өзі әкететін күні жөнінде келіседі.

10.2.2. Сатып алушы Сатушы қоймасының орналасқан жері бойынша тапсырысқа ақы төлейді (қолма-қол төлем нысанында) және оны алады. Қоймалардың мекенжайлары, байланыстар құралдары және жұмыс режимі Сатушының сайтында «Байланыс құралдары» бөлімінде көрсетілген. Төлемнің қолма-қол ақшасыз нысаны кезінде Сатушы Сатып алушының телефоны немесе e-mail бойынша қосымша Сатушының есеп айырысу шотына тапсырысты төлеуді есепке алу фактісін растайды және осыдан кейін ғана Сатып алушымен тауарды өзі әкететін күн жөнінде келіседі.

10.2.3. Меншік құқығы және тауардың кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе бүліну тәуекелі Сатып алушыға немесе оның өкіліне тауар берілген сәттен  бастап Сатып алушыға ауысады.

10.3. Сатушының тауарды жеткізуі:

10.3.1. Меншік құқығының ауысуы және тауардың кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе бүліну тәуекелі Тараптар тауарды қабылдау актісіне (тауар жүкқұжатына) қол қойған сәттен бастап шарт орындалатын жердегі Сатып алушыға немесе Өкілге тауар берілген сәттен бастап Сатып алушыға ауысады.

10.3.2. Жеткізу кезінде тауар Сатып алушыға немесе Өкілге тапсырылады.

10.4. Тасымалдаушының тауарды жеткізуі:

10.4.1. Меншік құқығы және тауардың кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе бүліну тәуекелі Сатушыдан Сатып алушыға немесе Тасымалдаушыға (Сатып алушы мен Тасымалдаушының арасында жасалған шартқа сәйкес) тауарды Тасымалдаушыға шарттың орындалу орнында берген сәттен бастап, Тараптар тауарды қабылдау актісіне (тауар жүкқұжаты және/немесе көлік жүкқұжаты және/немесе тауар-көлік жүкқұжаты) қол қойған кезде ауысады.

10.4.2. Тауарды Сатып алушыға беру бойынша міндеттеме, оның ішінде 10.4.1.т. тауарды Тасымалдаушыға берген сәттен бастап орындалған болып есептеледі.

10.4.3. Әрбір тапсырыс шеңберінде тауарды жеткізу құны барлық тапсырыс берілген тауарлардың салмағы мен көлеміне, тапсырысты жеткізу мекенжайына, тасымалдаушының бағаларына сүйене отырып есептеледі және Сатып алушы өз бетінше төлейді.

10.5. Сатып алушы тауарды қабылдау кезінде оның саны мен ассортименті бойынша қабылдауға міндетті.

10.6. Тауарды алған кезде Сатып алушы Сатушының (тасымалдаушының) өкілінің қатысуымен оның тауар жүкқұжатына сәйкестігін тексеруге, тауардың саны, сапасы, жиынтықтылығы бойынша куәландыруға тиіс.

10.7. Сатып алушы немесе Өкіл тауарды қабылдау кезінде тауар жүкқұжатындағы өзінің қолымен тауардың сыртқы түрі мен жиынтығына наразылығы жоқ екенін растайды.

ТАУАРҒА КЕПІЛДІКТЕР

11.1. Тауарға пайдаланудың кепілдік мерзімі, егер қосымша келісімде өзгеше көзделмесе, тауарды Сатып алушыға немесе оның Өкіліне берген сәттен бастап 6 (алты) айды құрайды. Кепілдік пайдаланылуы мақсатына сай емес немесе осы тауар түріне белгіленген, сондай-ақ осы шартта айқындалған пайдалану нормалары мен ережелерін бұза отырып жүргізілетін бұйымдарға қолданылмайды.

ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ

12.1. Сатып алушы тауарды бергенге дейін кез келген уақытта, ал тауарды бергеннен кейін — жеті күн ішінде, «ҚР тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңында көзделген тәртіппен және шарттарда тауардан бас тартуға құқылы.

12.2. Тиісті сападағы тауарды қайтару, егер оның тауарлық түрі (қаптамасы), тұтынушылық қасиеттері, сондай-ақ көрсетілген тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжат сақталған жағдайда мүмкін болады.

12.3. Егер аталған тауарды тек Сатып алушы ғана пайдалана алатын болса (оның ішінде (Сатып алушының қалауы бойынша) стандартты емес  өлшемдер және т.б.), Сатып алушының жеке-белгілі бір қасиеттері бар тиісті сападағы тауардан бас тартуға құқығы жоқ. Тауардың толтырылуы мен мөлшерінің интернет-дүкенде көрсетілген толтыру мен мөлшерден өзгешелігі заттың жеке-белгілі бір қасиеттері бар екенінің растамасы болып табылады.

12.4. Заңда және осы Шартта көзделген жағдайларда тауарды қайтару сайтта «Байланыс құралдары» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша жүргізіледі.

12.5. Сатып алушы тиісті сападағы тауардан бас тартқан кезде, Сатушының қайтарылған тауарды Сатып алушыдан жеткізуге арналған шығыстарын қоспағанда, Сатушы оған Шартқа сәйкес төленген соманы Сатып алушы тиісті талапты ұсынған күннен бастап 15 күннен кешіктірмей қайтарады.

12.6. Егер соманы қайтару тауарды қайтарумен бір мезгілде жүзеге асырылмаған жағдайда, көрсетілген соманы қайтаруды Сатушы орналасқан жер бойынша қолма-қол ақша қаражатымен немесе тауарды төлеу жүзеге асырылған Сатып алушының банктік шотына немесе Сатып алушы хабарлаған өзге шотқа аудару жолымен жүзеге асырады.

12.7. Осы тармақта көрсетілген ақша қаражатын қайтару тәсілін Сатушы осы Шартта және ҚР заңнамасында көзделген ақша қаражатын қайтарудың өзге де жағдайларында да пайдалануы мүмкін.

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

13.1. Тараптар ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.

13.2. Сатушы интернет-дүкенде тапсырыс берілген тауарларды тиісінше пайдаланбау салдарынан Сатып алушыға келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

13.3. Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді еңсерілмейтін күш әсері кезінде орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

БАСҚА ШАРТТАР

14.1. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының заңдары қолданылады.

14.2. Қажет болған жағдайда Сатушы мен Сатып алушы кез келген уақытта осы офертаның ережелеріне қайшы келмейтін екі жақты жазбаша келісім нысанында тауарды сатып алу-сату шартын ресімдеуге құқылы.

14.3. Сатып алушы тарапынан сұрақтар мен наразылықтар туындаған жағдайда, ол «Leenvit Kazakhstan» (Ленвит Казахстан) ЖШС сату бөліміне: мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Алматы А25В9С7, С. Нұрмағамбетов көшесі, 332 тел: +7 727 222 3 111. ұялы. +7 701 025 4 999 (дүйсенбі-жұма 10:00-ден 19:00-ге дейін, сенбі және жексенбі демалыс күні) немесе info@leenvit.kz электрондық мекенжайы бойынша  жүгінуі тиіс.

14.4. Осы Шарт осы офертаны Сатып алушы акцептеген күннен бастап күшіне енеді және Тараптар міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

14.5. Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. Оларды жою мүмкін болмаған жағдайда Тараптар өз мүдделерін сот арқылы қорғау үшін жүгінуге құқылы.

14.6. Интернет-дүкен сайтта тауар ұсынысын кеңейту және қысқарту, кез келген тауарларды сатып алуға рұқсатты реттеу, сондай-ақ өз қалауы бойынша кез келген тауарларды сатуды тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады

15. Сатушының мекен-жайы мен анықтамалары

«Leenvit Kazakhstan» (Ленвит Казахстан) ЖШС
БСН: 190 340026358
Қазақстан Республикасы А25В9С7, Алматы
С. Нұрмағамбетов көш., 332
Тел: +7 727 222 3 111
Ұялы тел.: +7 701 025 4999
e-mail: info@leenvit.kz

Выбирайте LEENVIT OMEGA 3+6+9  и будьте здоровы ВСЕГДА!

 

Позвоните, чтобы поговорить о том, как начать продажи. Каждый успех на рынке начинался со звонка.